Phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

12/06/2024 10:43 AM


UBND thành phố Tuy Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị chức năng xây dựng hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử kết nối, đồng bộ dữ liệu với ngành BHXH tỉnh; chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với cơ quan BHXH thành lập các tổ công tác để rà soát, xác thực thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH để quản lý chặt chẽ, đảm bảo chi trả chặt chẽ, chính xác, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH; đồng thời định kỳ hàng tuần tổng hợp và báo cáo kết quả để UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Viên chức BHXH tỉnh khảo sát, xác minh thông tin người hưởng lương hưu hàng tháng và vận động người dân chuyển đổi hình thức nhận lương hưu bằng tiền mặt qua tài khoản ATM

UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với BHXH tỉnh, Trung tâm VH-TT và TT thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng cùng những tiện ích, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với UBND các xã, phường, UBND thành phố chỉ đạo tích cực phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời thành lập các tổ công tác gồm công an/cảnh sát khu vực, công chức văn hóa-xã hội, cán bộ BHXH và Bưu điện thực hiện rà soát, xác thực thông tin về người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định; vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Quang Phương