Tăng cường trao đổi, hợp tác với đối tác an sinh xã hội Estonia và Hungary

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào thăm và làm việc tại BHXH Việt Nam

Chung tay xây dựng và phát triển hệ thống ASXH trong khu vực hiện đại, chuyên nghiệp

BHXH Việt Nam tiếp tục nhận Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả của ASSA

BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị ASSA 39 tại Lào

BHXH Việt Nam và Ngân hàng Thế giới mở rộng hợp tác hỗ trợ hệ thống y tế tại Việt Nam

Đoàn đại biểu BHXH Việt Nam tham dự Diễn đàn ASXH thế giới lần thứ 39 tại Ma-Rốc

BHXH Việt Nam đón tiếp Đoàn Uỷ ban Văn hoá- Xã hội của Quốc hội Lào thăm và làm việc

Hợp tác mở khóa đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin và quản trị hệ thống cho cán bộ ngành BHXH Việt Nam

WB hỗ trợ BHXH Việt Nam mở rộng diện bao phủ của BHXH tự nguyện