Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản trung ương (144)
Trích yếu: Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
19/10/2023
Ngày có hiệu lực:
03/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
29/06/2023
Ngày có hiệu lực:
14/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y tế về liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06
Ngày ban hành:
07/03/2023
Ngày có hiệu lực:
07/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
23/02/2023
Ngày có hiệu lực:
23/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Ngày ban hành:
27/01/2023
Ngày có hiệu lực:
27/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày ban hành:
18/10/2022
Ngày có hiệu lực:
20/10/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
12/06/2021
Ngày có hiệu lực:
01/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày ban hành:
28/03/2022
Ngày có hiệu lực:
28/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực