Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh Phú Yên (105)
Trích yếu: Công văn số 736/BHXH-TST ngày 04/7/2024 của BHXH tỉnh về thông báo mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2024
Ngày ban hành:
04/07/2024
Ngày có hiệu lực:
04/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 343/TB-BHXH ngày 03/7/2024 của BHXH tỉnh về việc mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/7/2024
Ngày ban hành:
03/07/2024
Ngày có hiệu lực:
03/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 387/QĐ-BHXH ngày 01/12/2023 của BHXH tỉnh về Về việc công bố công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2022
Ngày ban hành:
01/12/2023
Ngày có hiệu lực:
01/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 576/BHXH-GĐBHYT ngày 14/6/2024 của BHXH tỉnh về tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB
Ngày ban hành:
14/06/2024
Ngày có hiệu lực:
14/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận số 39/KL-BHXH ngày 31/5/2024 của BHXH tỉnh về Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Tư vấn P.T.P.S Phú Yên
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận số 42/KL-BHXH ngày 31/5/2024 của BHXH tỉnh về Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Vịnh Cát
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận số 41/KL-BHXH ngày 31/5/2024 của BHXH tỉnh về Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Việt An Phú Yên
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận số 40/KL-BHXH ngày 31/5/2024 Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội tại Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Bia Quy Nhơn tại Phú Yên
Ngày ban hành:
31/05/2024
Ngày có hiệu lực:
31/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực