Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (107)
Trích yếu: Công văn số 679/BHXH-BT ngày 07/3/2019 của BHXH Việt Nam V/v hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2065/BHXH-CSXH ngày 25/6/2020 của BHXH Việt Nam V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài
Ngày ban hành:
25/06/2020
Ngày có hiệu lực:
25/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 763/BHXH-CSXH ngày 29/3/2022 của BHXH Việt Nam V/v cập nhật mẫu, biểu giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Ngày ban hành:
29/03/2022
Ngày có hiệu lực:
29/03/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1520/CNTT-HTA ngày 25/7/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam về cảnh báo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/07/2023
Ngày có hiệu lực:
25/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1927/BHXH-TST ngày 26/62023 của BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng
Ngày ban hành:
26/06/2023
Ngày có hiệu lực:
27/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2149/BHXH-CNTT ngày 08/8/2022 của BHXH Việt Nam về tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về thông tin trên ứng dụng VssID
Ngày ban hành:
08/08/2022
Ngày có hiệu lực:
08/08/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1199/QĐ-BHXH ngày 25/5/2022 của BHXH Việt Nam về Về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe” thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
25/05/2022
Ngày có hiệu lực:
25/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực