Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (484)
Trích yếu: Công văn số 3146/CV-TCTTKĐA ngày 17/4/2024 của Tổ Công tác Chính phủ triển khai Đề án 06 về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Ngày ban hành:
17/04/2024
Ngày có hiệu lực:
17/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 366/BHXH-TT ngày 02/5/2024 của BHXH tỉnh về thông báo về hành vi giả mạo cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo
Ngày ban hành:
02/05/2024
Ngày có hiệu lực:
02/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1843/BYT-BH ngày 10/4/2024 của Bộ Y tế về tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML
Ngày ban hành:
10/04/2024
Ngày có hiệu lực:
10/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn số 863/HDLN-SYT-BHXH ngày 10/4/2024 giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh về khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT
Ngày ban hành:
10/04/2024
Ngày có hiệu lực:
10/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 112/QĐ-BHXH ngày 14/3/2024 của BHXH tỉnh về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Ngày ban hành:
14/03/2024
Ngày có hiệu lực:
14/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thư mời số 18/TM-BHXH ngày 03/01/2024 của BHXH tỉnh về ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024
Ngày ban hành:
03/01/2024
Ngày có hiệu lực:
03/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 52/QĐ-BHXH ngày 07/02/2024 của BHXH tỉnh về việc công bố công khai số liệu phân bổ bổ sung dự toán chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo năm 2023
Ngày ban hành:
07/02/2024
Ngày có hiệu lực:
07/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 29/12/2023 của BHXH tỉnh về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2024
Ngày ban hành:
29/12/2023
Ngày có hiệu lực:
29/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực