Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng VssID
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
25/11/2020
Ngày có hiệu lực:
25/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng VssID
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN