Huyện Tuy An: Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các Doanh nghiệp

10/05/2024 02:51 PM


Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tuy An do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có đợt kiểm tra, làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn về chấp hành pháp luật lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng LĐ-TB&XH, BHXH, LĐLĐ, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế và Công An huyện.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Vietsun Phú Yên-CN Công ty cổ phần đầu tư Mặt trời Việt

Đoàn Kiểm tra tiến hành làm việc tại 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; các quy định pháp luật về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN như: công tác trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... đối với người lao động và một số vấn đề khác có liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã chấn chỉnh một số sai sót, chậm trễ của đơn vị như khai báo chưa đúng lao động, chậm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định... Đáng chú ý, thông qua kiểm tra tại  các đơn vị: Công ty TNHH Tôn thép An Ninh; Vietsun Phú Yên-CN Công ty cổ phần đầu tư Mặt trời Việt và Công ty TNHH Tôn thép Chí Thạnh, BHXH huyện Tuy An cũng đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các doanh nghiệp, hỗ trợ đơn vị thực hiện đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Lan Anh