BHXH huyện Sông Hinh: Triển khai mô hình dòng họ người dân tộc thiểu số giúp nhau tham gia BHYT

05/06/2024 11:09 AM


Trên cơ sở thống nhất giữa Uỷ ban MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận và các Hội, đoàn thể huyện Sông Hinh, BHXH huyện Sông Hinh vừa ban hành kế hoạch triển khai Mô hình dòng họ người dân tộc thiểu số giúp nhau tham gia BHYT trên địa bàn huyện Sông Hinh năm 2024.

Cán bộ xã Ea Bia, huyện Sông Hinh vận động bà con người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT - Ảnh minh họa

Mô hình dòng họ người dân tộc thiểu số giúp nhau tham gia BHYT với mục tiêu đảm bảo mỗi hộ gia đình, mỗi dòng họ người dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn, được tiếp cận và nắm bắt cụ thể, hiểu rõ nội dung, điều kiện và quyền lợi về chính sách BHYT nhằm phát triển bền vững số người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, BHXH huyện chọn ra 08 xã, thị trấn để thí điểm mô hình và mỗi thôn/buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã, thị trấn nêu trên phải có ít nhất 01 dòng họ giúp nhau tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% cho các thành viên.

Để triển khai mô hình, BHXH huyện phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa như: Tổ chức tuyên truyền trực quan in treo áp phích, băng rôn, phướn tuyên truyền kết hợp hướng dẫn, giải đáp chính sách tại các nhà văn hóa thôn, buôn; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, xe máy theo các đợt tuyên truyền. Tổ chức hướng dẫn tham gia BHYT tại trụ sở thôn, buôn hoặc tại hộ gia đình đại diện cho dòng họ; tăng cường hoạt động truyền thanh (3 lượt/tuần) qua đài truyền thanh cấp xã; đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông qua các chuyên mục, tin bài  trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, các trang mạng xã hội của cơ quan và người lao động các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Việc triển khai mô hình sẽ chia thành nhiều đợt trong thời gian từ tháng 6-11/2024 và sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để triển khai nhân rộng trong toàn huyện.

Thảo Ngân