LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 38 (Từ 11/09/2023 đến 17/09/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 37 (Từ 04/09/2023 đến 10/09/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 36 (Từ 28/08/2023 đến 03/09/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 35 (Từ 21/08/2023 đến 27/08/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần thứ 29 từ ngày 10/07/2023 đến 16/07/2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần thứ 26 từ ngày 19/06/2023 đến 25/06/2023

Lịch công tác của đơn vị tuần thứ 17 (từ 17/4/2024-23/4/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 10 (Từ 27/02/2023 đến 05/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần 9 (Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐƠN VỊ Tuần thứ 8 từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023