Mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2024

04/07/2024 10:48 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa ban hành văn bản thông báo về mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 01/7/2024.

Trần Đoàn