Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2024

04/07/2024 08:44 AM


Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng  BHYT cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới như sau:

Cẩm Giang