BHXH tỉnh: Tăng cường đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

14/06/2024 03:13 PM


BHXH tỉnh vừa ban hành văn bản gửi các cơ sở KCB tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT triển khai quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế để rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng KCB như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và khám bệnh; hẹn khám trực tuyến; đăng ký khám theo khung giờ, có sơ đồ chỉ dẫn đi làm xét nghiệm rõ ràng tại Khoa khám bệnh, người bệnh không phải tự lấy kết quả xét nghiệm, không phải tạm ứng tiền trước mỗi lần thực hiện xét nghiệm, chụp X quang...

Các cơ sở KCB BHYT phải đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo đúng phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB. Trường hợp, không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở KCB khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp, không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT (trừ trường hợp theo yêu cầu của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh).

Lãnh đạo BHXH tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Tuy Hòa thăm người bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn

 

Các phòng điều trị nội trú đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố chi phí trực tiếp đã được tính trong cơ cấu chi phí giá ngày giường bệnh theo quy định của Bộ Y tế, không để tình trạng phòng bệnh nội trú không có điều hòa hoặc có điều hoà nhưng không hoạt động được, dẫn đến người bệnh phải lựa chọn phòng điều trị theo yêu cầu mới có điều hòa. Trường hợp, người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được sử dụng Giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch đã được cơ sở KCB khác chuyển đến và cơ sở KCB tiếp nhận KCB, hẹn khám lại nhưng vì lý do khách quan người bệnh đến KCB quá thời gian ghi trên giấy hẹn thì cơ sở KCB tiếp nhận và KCB cho người bệnh theo quy định, không yêu cầu người bệnh quay lại cơ sở KCB ban đầu để xin cấp lại giấy chuyển tuyến khác.

Đối với trường hợp trên thẻ BHYT xác định được người bệnh đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả tại một lần KCB hoặc nhiều lần KCB trong năm tài chính tại cơ sở KCB đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh theo quy định.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành văn bản đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tăng cường đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB; đồng thời, yêu cầu BHXH các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến KCB.

Trần Đoàn