BHXH tỉnh: Năm 2024 phấn đấu chi trả không dùng tiền mặt chế độ trợ cấp thất nghiệp đạt tỷ lệ 99%

10/04/2024 08:46 AM


BHXH tỉnh vừa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2024.

Năm 2024, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị cho BHXH các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc văn phòng BHXH tỉnh, cụ thể: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bình quân đạt từ 67%-84%; chi trả chế độ BHXH một lần đạt từ 92%-96%. Riêng đối với chế độ trợ cấp thất nghiệp đạt tỷ lệ 99%.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến  chủ trương, chính sách về thanh toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với ngành Bưu điện tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp cận các điểm chi trả để vận động, khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM ngay tại điểm chi trả, đồng thời phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng trợ cấp thất nghiệp làm thủ tục hưởng qua tài khoản cá nhân.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Trong năm 2023, BHXH tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho 7.249 người thuộc Vùng đô thị, đạt tỷ lệ 102% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chi trả chế độ BHXH một lần cho 5.121 người thuộc Vùng đô thị, đạt tỷ lệ 107% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và chế độ trợ cấp thất nghiệp đạt tỷ lệ 102% kế hoạch giao.

Việc vận động, khuyến khích người dân nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đem lại tiện tích cho người nhận, đồng thời giúp hạn chế tình trạng sai sót, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm cũng như giảm bớt áp lực, thời gian cho việc chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động.

Trần Đoàn