Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 3 tháng

05/03/2024 03:26 PM


Thực hiện công văn số 4967/UBND-KGVX ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bảo hiểm hiểm xã hội tỉnh Phú Yên công khai danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng và đề nghị các đơn vị chấp hành nghiêm túc pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm