Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

28/03/2024 01:23 PM


Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhận định, an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Theo https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn