Ủy ban TVQH sẽ xem xét, cho ý kiến Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

15/08/2023 09:56 AM


Phát biểu tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban TVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đặt ra nhiều vấn đề có tính chất thời sự, tác động lớn đến các đối tượng; đây là vấn đề về BHXH rất được quan tâm…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung của Phiên họp lần này chủ yếu chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV và xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban TVQH. Đây là phiên họp có khối lượng nội dung lớn nhất từ đầu năm đến nay, dự kiến với 20 nội dung, tập trung vào công tác giám sát, lập pháp. Thời gian phiên họp dự kiến là 7 ngày, tương đối dài và được chia làm 2 đợt (đợt 1 từ ngày 14/8- 18/8; đợt 2 từ ngày 24/8- 25/8) để bảo đảm hoàn thành các nội dung trong chương trình phiên họp và những chương trình công tác khác trong tháng.

Về nhóm vấn đề giám sát chuyên đề và chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban TVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan của 5 chuyên đề giám sát. Theo chương trình giám sát năm 2023, Ủy ban TVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ủy ban TVQH cũng tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. “Đây là hoạt động giám sát quan trọng được nhiều ĐBQH quan tâm, được cử tri và nhân dân hết sức mong đợi. Do đó, cùng với việc phát thanh và truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến cũng sẽ tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên giám sát chuyên đề này để các ĐBQH, cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, góp phần phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng thời, Ủy ban TVQH cũng sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm nay. Sau khi Ủy ban TVQH cho ý kiến, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện đề cương và dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội dự kiến tại Kỳ họp thứ 6 tới…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Về công tác lập pháp, Ủy ban TVQH xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án Luật và dự thảo Nghị quyết. Để chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến đối với 9 Dự án Luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Cụ thể, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 8/9 Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 là: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Viễn thông (sửa đổi). Đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 2/8 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 gồm: dự án Luật BHXH (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. “Như vậy, khối lượng công tác lập pháp tại phiên họp này rất lớn, trong đó có nhiều dự án luật phức tạp, quan trọng, được cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm, điển hình là nhóm 3 dự án luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Do đó, cần phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất cao để khơi thông các nguồn lực phát triển, thể chế hóa đúng đắn, đầy đủ các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, cần hết sức lưu ý để tránh tạo những vướng mắc về thể chế, sự chồng chéo, mâu thuẫn, tránh sơ hở có thể dẫn tới tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ… Bên cạnh đó, Dự án Luật BHXH (sửa đổi) cũng đặt ra nhiều vấn đề có tính chất thời sự, tác động lớn đến các đối tượng. Tại diễn đàn NLĐ được tổ chức vừa qua, vấn đề về BHXH rất được quan tâm”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phiên họp thứ 25 của Ủy ban TVQH diễn ra trong 7 ngày với 21 nội dung quan trọng. Phiên họp này cùng với các phiên họp trong tháng 9 sẽ tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, là giai đoạn cao điểm, trọng tâm trong chương trình công tác của cả năm. Sau phiên họp này, Ủy ban TVQH còn tiếp tục cho ý kiến đối với 6 Dự án Luật khác đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ngoài ra, Chính phủ đã có văn bản đề nghị bổ sung một số nội dung mới vào Chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV và bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ngay sau phiên họp này Ủy ban TVQH dự kiến tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách đối với những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề quan trọng của một số Dự án Luật (dự kiến từ 28- 30/8)…

Theo http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn