Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Loại văn bản:
Văn bản tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/07/2023
Ngày có hiệu lực:
17/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN