BHXH Việt Nam sẵn sàng các nguồn lực thực hiện điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới dự kiến từ 1/7/2024

26/06/2024 02:32 PM


Sáng 25/6, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp chuẩn bị các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới, dự kiến từ 1/7/2024. Cùng dự họp có các Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Vừa qua, BHXH Việt Nam phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ ngày 1/7/2024. Cụ thể, mức điều chỉnh tăng là 15% đối với tất cả những người đang hưởng lương hưu qua các thời kỳ, không phân biệt người làm trong khu vực nhà nước, khu vực DN hay người tham gia BHXH tự nguyện... Đây là mức tăng đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, hợp lý, hài hòa, có sự chia sẻ giữa những người đang hưởng lương hưu và người đang đóng BHXH, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Lần điều chỉnh tăng này cũng nhằm cụ thể hóa Khoản 11, Mục III Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH: “Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Thực hiện điều chỉnh trợ cấp hưu trí xã hội theo khả năng cân đối của NSNN; lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của quỹ BHXH và NSNN; quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ”.

Tại Điều 57 Luật BHXH năm 2024 cũng quy định: Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với NSNN và quỹ BHXH. Đáng chú ý, theo đánh giá, đây là đề xuất mức tăng lương hưu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo ổn định đời sống người nghỉ hưu. Việc đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo tỷ lệ 15% là mức tăng cao so với chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, Trung tâm đã điều chỉnh phần mềm, triển khai chạy thử đảm bảo sẵn sàng phục vụ công tác chi trả ngay khi quy định về điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có hiệu lực.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Huyến- Vụ trưởng Vụ Tài chính-Kế toán, đơn vị đã chuẩn bị sẵn các nguồn lực tài chính đáp ứng cho việc điều chỉnh tăng lương hưu dự kiến từ 1/7. “Hiện nay, dự thảo văn bản hướng dẫn cơ quan phối hợp chi trả cũng như BHXH các địa phương thực hiện cơ bản được xây dựng xong nội dung chi tiết, sẵn sàng để tham mưu lãnh đạo Ngành ký ban hành”- ông Huyến cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị chức năng của các bộ, ngành để tham mưu cho Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu. Các nội dung vẫn đang được hiện theo đúng quy trình và cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nhằm đảm bảo có thể chi trả lương hưu với mức hưởng mới từ 1/7/2024. Mới đây, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng đã chủ trì họp với các đơn vị nghiệp vụ để triển khai các công việc có liên quan.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng thông tin thêm, đã chỉ đạo chuẩn bị các nội dung để truyền thông, trong đó nhấn mạnh thông điệp về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo ổn định đời sống người nghỉ hưu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý, toàn Ngành phải cố gắng đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới kịp thời, chính xác theo đúng văn bản quy định của Chính phủ, Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu các vụ, ban liên quan theo sát và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng thực hiện ngay khi văn bản quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chính thức được ban hành và có hiệu lực.

“Thời gian thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị cho việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới diễn ra trong thời gian rất gấp, trong khi số người hưởng lại rất đông, đa dạng. Do đó, các đơn vị phải chủ động xây dựng các phương án tổ chức thực hiện một cách chu đáo. Phải đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với mức hưởng mới đến người hưởng một cách kịp thời, chính xác và an toàn”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo.

Theo https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn