Tổng kết, đánh giá hoạt động Tổ chức Dịch vụ thu năm 2023

28/02/2024 03:24 PM


Sáng ngày 28/2, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; cùng dự có đại diện các Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, viên chức các Phòng nghiệp vụ liên quan và các nhân viên thu có thành tích xuất sắc trong vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý thu-Sổ, thẻ thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng với 3 tổ chức kinh tế và 14 Hợp tác xã đủ điều kiện nhận ủy quyền làm Tổ chức Dịch vụ thu theo đúng quy định. Hầu hết Tổ chức Dịch vụ thu chấp hành nghiêm quy định về quản lý tiền thu nộp, quản lý hồ sơ, thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH; công tác đối chiếu, tính thù lao cho các Tổ chức Dịch vụ thu được cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo quy định. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức 343 Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cơ bản đảm bảo được chỉ tiêu giao trong năm và đảm bảo được tỷ lệ số người tham gia từ 40% trở lên. Tính đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 17 Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT với 1.147 nhân viên thu và 27 cộng tác viên. Trong năm, các Tổ chức Dịch vụ thu đã thu được 21.175 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.861 người so với năm 2022; số người tham gia BHYT tự đóng là 372.848 người, tăng 15.852 so với năm 2022. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT qua Tổ chức Dịch vụ thu năm 2023 gần 284 tỷ đồng.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phú tham gia ý kiến tại hội nghị

Ngoài ra, các Tổ chức Dịch vụ thu đã có nhiều nỗ lực đôn đốc nhân viên thu ở các thôn, buôn, khu phố đến từng hộ kinh doanh, chợ, hợp tác xã, xưởng sản xuất, đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, tư vấn, phát triển người tham gia. Công tác thu gia hạn được các Tổ chức Dịch vụ thu thực hiện đảm bảo, không bỏ sót đối tượng và giữ được tỷ lệ đăng ký trở lại.

Hội nghị dành thời gian cho việc thảo luận, tham gia ý kiến những khó khăn, vướng mắc của hoạt động Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT tại các địa phương và bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đại diện các Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ: Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong tham gia ý kiến về vấn đề chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hiện chưa đồng bộ, thống nhất tại các địa phương; vấn đề liên quan đến xét hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Bưu điện tỉnh tham gia ý kiến vướng mắc trong thanh toán thù lao cho Tổ chức Dịch vụ thu... Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ cũng đã kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các Tổ chức Dịch vụ thu nắm bắt và thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động.

Khen thưởng cho các tập thể Tổ chức Dịch vụ thu có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023

Dịp này, BHXH tỉnh khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong Tổ chức Dịch vụ thu năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Kết quả, thành tích Ngành BHXH tỉnh đạt được thời gian qua có phần đóng góp rất lớn của các Tổ chức Dịch vụ thu và đội ngũ nhân viên thu. Để hoạt động các Tổ chức Dịch vụ thu đạt hiệu quả trong năm 2024, đồng chí đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã định kỳ tổ chức giao ban để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia. Về phần các Tổ chức Dịch vụ thu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu phải tăng cường công tác rà soát, kiện toàn, quản lý đội ngũ nhân viên, cộng tác viên đảm bảo hoạt động đúng quy định; đồng thời có kế hoạch giao chỉ tiêu vận động, phát triển người tham gia cụ thể cho từng nhân viên và có giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu giao năm 2024.

Danh sách các Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được BHXH tỉnh khen thưởng:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền Thông Cộng Đồng Phú Yên.

- Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Mỹ Tây.

- Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phú.

- Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Đồng.

Danh sách các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được BHXH tỉnh khen thưởng:

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền Thông Cộng Đồng Phú Yên.

- Bà Nguyễn Thị Hoa Nhớ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền Thông Cộng Đồng Phú Yên.

- Bà Kim Thị Lan Hương, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Mỹ Tây.

- Bà Đào Thị Thanh Thơ, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phú.

- Bà Nguyễn Thị Luyến, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hoà Đồng.

Trần Đoàn