Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

17/05/2024 10:00 AM


Với quyết tâm kiến tạo, phát triển ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số. Các kết quả đạt được đã và đang phục vụ hiệu quả các hoạt động của Ngành, nhất là đem lại rất nhiều lợi ích cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn