Chế độ hưu trí cho NLĐ

14/09/2023 07:29 AM


Chế độ hưu trí trong chính sách BHXH giúp NLĐ được bảo đảm khi về già có nguồn thu nhập ổn định, có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản, được chăm sóc sức khỏe khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Theo https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn