Cách lấy lại mật khẩu VssID

13/09/2023 08:13 AM


Để lấy lại mật khẩu VssID, người sử dụng hiện đã có thể thực hiện theo 2 cách. Trong đó, cách mới nhất là cấp lại mật khẩu thông qua Trợ lý ảo.

Theo https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn