Đa dạng các giải pháp vận động, phát triển hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT

25/09/2023 11:36 AM


Sau hơn 1 năm thực hiện quy chế phối hợp, BHXH tỉnh đã phối hợp Hội LHPN thành phố Tuy Hòa tổ chức 17 hội nghị đối thoại, tuyên truyền, vận động được 50 người tham gia BHXH tự nguyện và 97 người tham gia BHYT.

Hội nghị đối thoại, tuyên truyền tại phường Phú Thạnh

Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa hai ngành, BHXH tỉnh và Hội LHPN thành phố Tuy Hòa tăng cường đổi mới, đa dạng các giải pháp truyền thông, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua việc lồng ghép, tuyên truyền chính sách trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề. Hội LHPN thành phố cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng hội cơ sở như: Năm 2022, Hội LHPN thành phố phấn đấu phát triển 300 người tham gia BHXH tự nguyện và 400 người tham gia BHYT hộ gia đình; năm 2023, giao Hội LHPN mỗi xã, phường phát triển 10 người tham gia BHXH tự nguyện và 20 người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố Tuy Hòa phối hợp với các phòng, ban trên địa bàn và cơ quan BHXH tỉnh tổ chức đối thoại với phụ nữ về các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT cho 150 hội viên tại 16 xã, phường trên toàn thành phố.

Ngày 23/9 vừa qua, hai ngành đã phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho gần 90 hội viên phụ nữ cơ sở tại phường Phú Thạnh và phường 9. Sau hội nghị, có 7 hội viên phụ nữ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 10 hội viên tham gia BHYT hộ gia đình.

Trần Đoàn