Tập huấn, cung cấp thông tin chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

06/09/2023 08:12 AM


Chiều ngày 5/9, trong chương trình tập huấn, cung cấp thông tin cho hơn 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức, BHXH tỉnh đã phối hợp lồng ghép thông tin nội dung về chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện và BHYT.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trong đó, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở miền núi của tỉnh; thông tin những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT như: Mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng,... Đồng thời, khuyến khích, động viên các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các thôn, buôn chủ động làm cầu nối vận động, khuyến khích bà con nhân dân tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh tật, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thông qua Hội nghị giúp nâng cao nhận thức cũng như vai trò của người có uy tín đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách BHXH tự nguyện, BHYT nói riêng. Từ đó, đảm bảo an sinh cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong năm 2022, tỉnh Phú Yên có 33.315 lượt người đồng bào dân tộc thiểu số khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 20,6 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2023 là 17.912 lượt người với số tiền gần 11 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện chính sách BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiền của lãnh đạo các cấp trong tỉnh, góp phần giúp người đồng bào dân tộc thiểu số giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Trần Đoàn