HĐND tỉnh Phú Yên:Giám sát tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

18/08/2023 02:55 PM


Sáng 18/8, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phạm Ngọc Công làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019- 2023 tại BHXH tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo BHXH tỉnh, giai đoạn 2019- 2023, công tác thực hiện chính sách BHYT cho đồng bào DTTS và miền núi nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các địa phương toàn tỉnh trong tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định. Vì vậy, đồng bào DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được chăm sóc sức khỏe cũng như giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, từ đó loại bỏ những tư tưởng, hủ tục lạc hậu là tìm đến các thầy lang để cúng trừ ma, trừ tà, trị bệnh. Hiện toàn tỉnh có 31.211 đồng bào DTTS tham gia BHYT. Lượt khám chữa bệnh cho người DTTS ngày càng được nâng cao; riêng 6 tháng đầu năm 2023 có 17.912 lượt người DTTS khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế...

Tuy nhiên, hiện vẫn còn trên 5 ngàn đồng bào DTTS do điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT. Nhiều trường hợp có thẻ BHYT đi khám bệnh vẫn thường xuyên thiếu thủ tục (giấy tờ tuỳ thân có ảnh, giấy chuyển viện…) gây trở ngại trong khâu tiếp nhận vào viện; khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh có chất lượng còn hạn chế.

Tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Phạm Ngọc Công đánh giá cao những kết quả đạt được của các các cơ quan, ban ngành trong tỉnh về thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào DTTS. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành BHXH tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con DTTS tham gia BHYT, nhất là sau khi thực hiện Quyết định số 861 với hơn 31 ngàn người DTTS không còn được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT; phối hợp các ngành tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia nói chung và đồng bào DTTS miền núi nói riêng.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành và cơ quan BHXH tỉnh để kiến nghị HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền có tiếp tục giải pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ đồng bào DTTS miền núi tham gia BHYT, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quang Phương