Ra quân tuyên truyền tại thôn điểm

27/05/2024 03:36 PM


Trong các ngày từ 25-27/5, BHXH tỉnh tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 5 thôn/khu phố điểm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

Theo đó, tại các thôn/khu phố điểm, BHXH tỉnh phối hợp với các thôn/khu phố tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động tuyên truyền tại trụ sở nhà văn hóa và trên các trục đường chính của địa phương; tiếp đó, tổ chức tuyên truyền lưu động gồm xe ô tô có gắn loa phát thông điệp và xe máy có gắn cờ phướn cổ động kết hợp thành lập các tổ, nhóm cấp phát tờ gấp tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, nơi tập trung đông người; đồng thời, phối hợp với đài truyền thanh xã, phường phát sóng nội dung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bình quân đạt 3 lượt/tuần.

Dự kiến, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động tuyên truyền tại thôn/khu phố điểm đến hết năm 2024 với hình thức thành lập các tổ, nhóm nhỏ tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình trên cơ sở danh sách người chưa tham gia BHYT và danh sách tiềm năng BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân viên thu rà soát, thống kê. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ động lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong các cuộc họp, sinh hoạt, các ngày hội của địa phương kết hợp tổ chức hội nghị khách hàng, hội nghị truyền thông, tuyên truyền nhóm nhỏ, tuyên truyền theo hộ gia đình để duy trì và phát triển mới người tham gia.

Trước đó, BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng Mô hình thôn/buôn/khu phố điểm về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo hướng sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, các hội đoàn thể và chính quyền cơ sở cùng triển khai chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Theo kế hoạch, mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động lựa chọn từ 5-8 thôn/buôn/khu phố thuộc các xã, phường,thị trấn để triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông với mục tiêu vận động đạt 100% người dân tham gia BHYT và phát triển đạt, vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện giao năm 2024.

Một số hình ảnh lễ ra quân:

Đoàn tuyên truyền lưu động tại thôn Long Thủy, xã An Phú

Cấp phát tờ gấp tuyên truyền tại chợ An Phú

Nhân viên thu tư vấn mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân Khu phố 2, phường Phú Đông

Cán bộ không chuyên trách Khu phố 2, phường Phú Đông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Trần Đoàn