Tập huấn nghiệp vụ thu-sổ, thẻ và truyền thông cho cán bộ nghiệp vụ

31/07/2023 09:27 AM


Trong hai ngày 28-29/7, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thu-sổ, thẻ và truyền thông cho hơn 50 viên chức làm công tác nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã. Đồng chí Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý thu-sổ, thẻ trình bày các nội dung hướng dẫn thực hiện rà soát dữ liệu thuế, dữ liệu Sở kế hoạch đầu tư cũng như một số phương pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra hồ sơ đóng và một số tồn tại trong công tác thu, cấp sổ BHXH thẻ BHYT. Đồng thời phân tích, làm rõ và hướng dẫn thực hiện các văn bản của BHXH Việt Nam như: Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 16/08/2022; Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/05/2022; Quyết định 490/QĐ-BHXH, ngày 28/3/2023, Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023. Đại diện Phòng Truyền thông đã thông tin, hướng dẫn một số kỹ năng, phương pháp trong công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT và quy trình chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, phòng chuyên môn cũng đã đánh giá, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác truyền thông và đưa ra các định hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Nội dung tập huấn yêu cầu các đơn vị phân vai xử lý các tình huống truyền thông thực tế tại các địa phương.

Các đơn vị tham gia đóng vai xử lý tình huống truyền thông

Tại hội nghị, đại diện BHXH các huyện, thị xã đã thảo luận, đánh giá, giới thiệu một số mô hình hay tại địa phương cũng như đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể một số vướng mắc phát sinh tại cơ sở trong công tác truyền thông, phát triển người tham gia và công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận đánh giá cao công tác đầu tư, chuẩn bị nội dung chương trình tập huấn của các phòng nghiệp vụ cùng sự quan tâm, nghiêm túc của các đơn vị tham gia. Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT hiện nay đang gặp nhiều khó khăn nên cần có sự vào cuộc, đánh giá nghiêm túc để đưa ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2023. Đồng chí lưu ý và chỉ đạo viên chức làm công tác thu, sổ thẻ kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý biên lai thu tiền đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; xây dựng kế hoạch rà soát, đối chiếu dữ liệu người tham gia từ cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư để có giải pháp làm việc với đơn vị sử dụng lao động hiệu quả; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các giải pháp truyền thông theo chiều sâu, chú trọng phân loại nhóm đối tượng tiềm năng để đưa ra phương thức vận động hiệu quả; kịp thời nắm bắt, dự đoán tình hình để đưa ra định hướng truyền thông các vấn đề dư luận quan tâm nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Trần Đoàn